Lần đầu tiên các cổ phiếu của Việt Nam cùng hiển thị trong rổ cổ phiếu ASEAN FTSE Indices...

Tong giam doc cac so giao dich chung khoan ASEAN sap gap nhau tai Ha Noi - Anh 1

Tổng giám đốc các sở giao dịch chứng khoán ASEAN sẽ gặp nhau tại Hà Nội trong hai ngày 7-8/10 tới tại Hà Nội, tại sự kiện ASEAN CEO Meeting lần thứ 25 và chương trình kết nối các công ty chứng khoán ASEAN (ASEAN Brokers networking) lần thứ 3, do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng cai tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của 9 nước trong khu vực ASEAN: Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar.

Tại đây, các tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán ASEAN sẽ tập trung thảo luận chiến lược hợp tác sắp tới và các kế hoạch hợp tác quảng bá chung.

Hiện các sở giao dịch chứng khoán ASEAN đã hợp tác phát triển bộ chỉ số ASEAN FTSE, trong đó có các cổ phiếu của tất cả 7 sở giao dịch trong ASEAN.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm 21,6% trong chỉ số ASEAN FTSE All-shared Index (247/1147 cổ phiếu tính đến hết 30/11/2015).

Việc lần đầu tiên các cổ phiếu của Việt Nam cùng hiển thị trong rổ cổ phiếu ASEAN FTSE Indices được xem không chỉ là một thành công lớn về mặt hình ảnh của hai sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, mà còn mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua bộ chỉ số này.

Đồng thời, các sở giao dịch chứng khoán ASEAN cũng đang hợp tác phát triển chỉ số ASEAN MSCI Indices. Tại cuộc họp tháng 8/2015, đại diện của tổ chức MSCI MSCI (Morgan Stanley Capital International) đã tham dự và đề xuất lộ trình hợp tác trong 3 năm với các sở, bắt đầu từ 2016.

Một sự kiện quốc tế có ý nghĩa lớn với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được tổ chức trong đợt này là chương trình kết nối các công ty chứng khoán ASEAN.

Đây là một sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác giữa các sở giao dịch chứng khoán ASEAN, với mục tiêu kết nối các công ty chứng khoán trong khu vực ASEAN để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đã có 28 công ty chứng khoán ASEAN và 42 công ty chứng khoán Việt Nam đăng ký tham dự sự kiện năm nay do HNX đăng cai tổ chức.

N.H