Ngày 19/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội) và 25 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.