Festival Khởi nghiệp 2013 - sự kiện trọng đại nhất của chương trình Khởi nghiệp hàng năm vừa diễn ra tại Hà Nội nhằm tôn vinh và phát huy phong trào lập nghiệp bằng con đường kinh doanh trong thanh niên - sinh viên.

Từ 93 dự án của hơn 341 tác giả trên toàn quốc, Ban tổ chức đã chọn được 11 dự án xuất sắc nhất và trao giải. Lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp 2013 và các hoạt động bên lề như trưng bày các sản phẩm triển khai thực tế của các dự án khởi nghiệp, chào đầu tư cho các dự án khả thi nhất tham gia cuộc thi Khởi nghiệp.

Sự kiện trọng đại này có sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà trường và đặc biệt là sự tham gia của hơn 700 thanh niên, sinh viên.

Chương trình Khởi nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khởi xướng và chủ trì từ năm 2003, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp thường trực tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng các địa phương trên toàn quốc để cùng triển khai các hoạt động giao lưu, đào tạo giúp các bạn trẻ có thể học hỏi kiến thức, kinh nghiệm và tìm ra con đường lập nghiệp cho riêng mình.

Trong 10 năm qua, Chương trình đã góp phần khơi dậy tinh thần lập nghiệp bằng con đường kinh doanh trong các bạn thanh niên – sinh viên, hỗ trợ và xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ cho Việt Nam, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Festival Khởi nghiệp 2013 đánh dấu hành trình 10 năm chương trình Khởi nghiệp. Thông qua chương trình, hàng vạn lượt các bạn trẻ tham gia các hoạt động giao lưu, đào tạo khởi nghiệp, gần 2.000 dự án và ý tưởng kinh doanh tham gia cuộc thi Khởi nghiệp, trong đó nhiều dự án của các bạn trẻ đã đi vào triển khai thực tế, hình thành nên các doanh nghiệp trẻ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Bước sang một chặng đường mới, chuỗi chương trình tổng thể về Khởi nghiệp hướng tới chiều sâu với mục tiêu cụ thể là xây dựng được đội ngũ doanh nhân trưởng thành từ “Khởi nghiệp”, hình thành những Doanh nghiệp hoạt động thực sự, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Phương Quý