Nhân kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, nhiều Đảng bộ trong cả nước đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đây là một vinh dự lớn của mỗi đảng viên. Đồng thời, cũng là trách nhiệm đòi hỏi mỗi đảng viên không ngừng tiêp tục rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Trong đó, 100 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; trong số các đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp này có 31 đồng chí 60 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí 50 năm tuổi Đảng; Đảng bộ quận Đống Đa đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Quận ủy Tây Hồ cũng đã trao Huy hiệu Đảng tới 167 đảng viên lão thành cách mạng trên địa bàn. 26 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng... An Giang: Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu 60 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 74 đồng chí cán bộ lão thành cách mạng. Trong đó, có 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 45 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cán bộ lão thành đối với sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng thời, mong muốn các đồng chí luôn là chỗ dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng, là tấm gương sáng cho thế hệ tiếp nối Đà Nẵng: Đảng ủy Dân Chính Đảng thành phố, Quận ủy các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã tổ chức trao Huy hiệu 30, 40, 50 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Tại các buổi trao Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Đảng bộ các đơn vị, địa phương của Đà Nẵng phát biểu ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đã phát biểu khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia công tác, phong trào quần chúng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trao tặng huy hiệu Đảng cho 1.679 đồng chí, bao gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (GS - Anh hùng lao động Trần Văn Giàu); 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 364 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 149 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 796 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 364 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phú Yên: Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 41 đảng viên ở các chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa . Trong đó, có 5 đảng viên được trao huy hiệu 60 tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao huy hiệu 50 tuổi Đảng, 25 đảng viên được trao huy hiệu 40 tuổi Đảng, 7 đảng viên được trao huy hiệu 30 tuổi Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa có 96 đảng viên được trao huy hiệu 60, 50, 40, 30 tuổi Đảng. * Huyện ủy Sông Hinh đã tổ chức trao huy hiệu 30, 40 tuổi Đảng cho 5 đảng viên trên địa bàn. Trong đó, có 4 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nhân dịp này, Huyện ủy Sông Hinh gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đảng viên 30, 40, 50, 60 tuổi Đảng đang nghỉ hưu trên địa bàn Sông Hinh. * Huyện ủy Tuy An vừa trao huy hiệu 30, 40 tuổi Đảng cho 8 đảng viên; trong đó có 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 tuổi Đảng. Đến nay, Đảng bộ huyện Tuy An có 112 đảng viên được trao huy hiệu 40 tuổi đảng, 247 đảng viên được nhận huy hiệu 30 tuổi Đảng. * Huyện ủy Tây Hòa vừa trao huy hiệu tuổi Đảng cho 15 đảng viên ở 8 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, có một đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Từ đầu năm đến nay, huyện Tây Hòa có 38 đảng viên nhận các huy hiệu 30, 40, 50, 60 tuổi Đảng. Ninh Bình: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã xem xét, quyết định trao tặng 980 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đó có 188 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 24 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 616 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 152 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quyết định truy tặng 170 Huy hiệu Đảng, trong đó có 6 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 164 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được tiến hành trang trọng theo đúng quy trình, thủ tục. Bắc Giang: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 886 đồng chí. Trong đó, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng có 96 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng có 39 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng có 594 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng có 157 đồng chí. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2-9 theo quy định, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng. Bình Thuận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 175 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh hội đủ tiêu chuẩn 30, 40, 50 và 60 năm tuổi đảng.