(ATPvietnam.com) -CTCP Viễn thông Thăng Long (Mã chứng khoán: TLC) công bố báo cáo tài chính quý iv/2010 của công ty đã hợp nhất.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu thuần quý iv/2010 đạt 79,452 tỷ đồng, tăng 790% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 201,664 tỷ đồng, tăng 371% so với năm 2009. Trong quý IV/2010, doanh thu tăng mạnh nhưng giá vốn lại cao hơn đã khiến lãi gộp của công ty âm gần 3,44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn đạt trên 4,78 tỷ đồng. Quý IV/2010 công ty lỗ 4,58 tỷ đồng, lũy kế cả năm lỗ trên 21,576 đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 theo đó cũng âm 2.158 đồng. Tính đến 31/12/2010, tổng tài sản của TLC là trên 200 tỷ đồng, nợ là hơn 57 tỷ đồng trong đó gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn, vốn chủ sở hữu là 143,2 tỷ đồng. Hoài Nam