(Stox.vn)-CTCP Viễn thông Thăng Long (HNX: TLC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất trong quý 4/2010 với mức lỗ 4,58 tỷ đồng sau thuế, kéo con số lỗ cả năm lên 21,57 đồng.

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu thuần trong quý của TLC đạt 79,452 tỷ đồng, tăng 790% so với cùng kỳ năm 2009, nâng mức doanh thu lũy kế cả năm 2010 đạt 201,66 tỷ đồng, tăng 371% so với năm 2009. Đáng chú ý là trong kỳ, chi phí giá vốn hàng bán tăng cao đã khiến lợi nhuận gộp đạt âm gần 3,44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước con số này là 4,78 tỷ đồng. Lũy kế cả năm chỉ tiêu này cũng đạt âm 11,77 tỷ đồng. Kết quả, riêng Quý 4 công ty báo lỗ 4,58 tỷ đồng,trong khi đó cùng kỳ năm ngoái công ty lãi ròng 3,37 tỷ đồng. Với kết quả tính đến cuối quý 3/2010 lỗ 17 tỷ đồng nên cả năm 2010 Công ty đã lỗ ròng trên 21,57 đồng. Theo đó, mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 cũng âm 2.158 đồng. Tính đến 31/12/2010, tổng tài sản của TLC là 200 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 143,2 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/02, cổ phiếu TLC đã giảm 2,2% và đóng cửa ở mức giá 8.700 đồng/cp. Toàn phiên giao dịch đã có 71.400 đơn vị được chuyển nhượng. V.N HNX