Tôi cũng từng là anh bộ đội cụ Hồ - bộ đội giải phóng làm nhiệm vụ ở chiến trường Lào năm 1970 - 1974. Nhiệm vụ của chúng tôi hồi đó là chuẩn bị đón "Lam Sơn 719", có điều đơn vị sang sớm (8.5.1970) chúng tôi đã có mặt, vì thế, khi "Lam Sơn 719" diễn ra thì chúng tôi đã vào đến PăcXoòng, cao nguyên BôLôVen.