Một lạng hóa chất mua với giá 35.000 đồng có thể được dùng để chế 2.000 ly cà phê. Khi pha vào nước, chỉ một giọt chất này cũng có thể khiến một ly cà phê có vị đắng và thơm của pha dù đã pha chế mấy lần.

Tin nong 24H: Mot lang hoa chat thanh 2.000 ly ca phe - Anh 1