Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Trưởng lão Hòa thượng

THÍCH THIỆN BÌNH,

Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; nguyên: Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Tổng Thư ký Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức - Nha Trang; Trú trì Tổ đình Thiền Tôn - Huế, chùa Sắc Tứ Long Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bằng khen của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Bằng tuyên dương Công đức của GHPG Việt Nam và nhiều bằng khen cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút, ngày 17-11-2016 (tức ngày 18-10 năm Bính Thân), tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trụ thế: 84 năm; Hạ lạp: 64 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 18-11-2016 (ngày 19-10 năm Bính Thân); Kim quan được tôn trí tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, TP Nha Trang.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 19-11-2016 đến hết ngày 23-11-2016 (tức từ ngày 20 đến 24-10 năm Bính Thân).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 7 giờ ngày 24-11-2016 (tức ngày 25-10 năm Bính Thân), sau đó cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại khu tháp tổ trong khuôn viên chùa Sắc Tứ Long Sơn, TP Nha Trang.

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN BÌNH

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤT; pháp danh: Thích Thiện Bình, sinh ngày 22-2-1933; quê quán: làng Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Chức vụ: Phó Pháp chủ HĐCM GHPG Việt Nam

Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Nguyên Tổng thư ký Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức - Nha Trang

Nguyên thành viên UBMTTQ Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Trú trì Tổ đình Thiền Tôn - Huế

- Năm 14 tuổi, học đạo với Hòa thượng Thích Chánh Hòa, Trú trì chùa Long Sơn, Nha Trang.

Quá trình hoạt động

- Năm 1950, sau khi tốt nghiệp tại Phật học đường Báo Quốc, được thọ giới Sa-di tại giới đàn chùa Linh Quang - Huế.

- Năm 1952 thọ giới Cụ túc tại Giới đàn Báo Quốc.

- Năm 1958, chuyển về Giáo hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Năm 1968, Ngài được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử làm Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

- Năm 1970, Ngài đã cùng với Hòa thượng Trú trì đại trùng tu lại ngôi Bảo Điện chùa Long Sơn, trụ sở chính của Giáo hội tỉnh Khánh Hòa.

- Năm 1973, được cử làm Thư ký và Giám khảo Đại Giới đàn Phước Huệ tại Phật học viện Trung Phần Nha Trang.

- Năm 1974, được mời giữ chức vụ Tổng Thư ký Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang.

- Năm 1975, được mời giữ chức vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh Giáo hội trong hai nhiệm kỳ 1982 - 1988.

- Năm 1997, được Giáo hội tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội Phật giáo Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội.

- Năm 2002, Trú trì Tổ đình Thiền Tôn.

- Năm 2002, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Năm 2005, Hòa thượng được cung thỉnh Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự Tỉnh Giáo hội Phật giáo Đác Lắc.

- Năm 2007, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc ở Thủ đô Hà Nội.

- Năm 2012, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Qua các nhiệm kỳ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa: 1990 - 1996, 1996 - 2001, 2001 - 2006, 2006 - 2011, 2011 - 2016. Hòa thượng được tín nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Trị sự.

- Từ năm 1989 đến 2014, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa liên tục các khóa IV, V, VI, VII, VIII, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (khóa VII và VIII) từ 2004 đến 2014.

Đã được khen thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng ba;

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc;

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Bằng khen của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

2. Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

3. Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế

4. Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự

5. Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Luật HĐCM GHPG Việt Nam

6. Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPG Việt Nam

7. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPG Việt Nam

8. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM kiêm Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPG Việt Nam

9. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

10. Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPG Việt Nam

11. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Tăng sự T.Ư GHPG Việt Nam

12. Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPG Việt Nam

13. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GDTN T.Ư GHPG Việt Nam

14. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPG Việt Nam

15. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPG Việt Nam

16. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPG Việt Nam

17. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPG Việt Nam

18. Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPG Việt Nam

19. Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS

20. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GDTN T.Ư GHPG Việt Nam

21. Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư GHPG Việt Nam

22. Hòa thượng Thích Trí Tâm, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPG Việt Nam

23. Hòa thượng Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPG Việt Nam

24. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam

25. Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 T.Ư GHPG Việt Nam

26. Ông Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

27. Ông Ngô Truyện, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa

28. Hòa thượng Thích Nguyên Quang, đại diện Ban Trị sự và Môn đồ Pháp quyến

29. Hòa thượng Thích Quảng Thiện, đại diện Ban Trị sự và Môn đồ Pháp quyến

30. Hòa thượng Thích Hải Ấn, đại diện Ban Trị sự và Môn đồ Pháp quyến