Hanoinet - Đêm thanh vắng. Mọi người ngủ say lắm rồi. Mình cũng thế. Bỗng chợt tỉnh giấc. Có tiếng xe máy ai đó đi về trong ngõ.