Trong khi nhiều ngân hàng “lắc đầu” trước nhu cầu tiền lẻ của khách hàng thì chợ đen luôn sẵn sàng cung ứng với số lượng lớn. Không có sự lựa chọn, khách hàng đành chấp nhận “mua tiền” với giá cắt cổ.