(ANTĐ) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức có hướng dẫn các trường trung học về việc triển khai đại trà đưa các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, để triển khai đại trà và có hiệu quả nội dung này trong các trường trung học giai đoạn 2010-2015, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến giáo viên, phụ huynh và học sinh hiểu được mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, rèn luyện thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở mọi nơi, mọi chỗ trong đời sống xã hội. Các trường trung học sẽ được lên kế hoạch tập huấn giáo viên, triển khai dạy tích hợp ở các môn Vật lý, Sinh học, Công nghệ, Địa lý cấp THCS, THPT trong giai đoạn 2010-2015. Bộ cũng lưu ý các sở cần xây dựng mô hình trường THCS, THPT về dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình này.