Nhà thiết kế Võ Việt Chung tâm sự: “Biết tôi thiết kế áo dài cho tất cả các thí sinh, thỉnh thoảng có mấy người trong giới gọi điện hỏi rằng Thùy Lâm chỉ cao 1m70, vậy có bị thiệt thòi không anh Chung? Tôi trả lời không đáng lo, vì thực tế cho thấy không phải cứ cao nhất thì sẽ là hoa hậu.”