Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đang đi vào đời sống xã hội bằng những bước đi, việc làm cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị. Phóng viên báo Biên phòng đã ghi lại những ý kiến tâm huyết của các đồng chí chính trị viên ở những đồn BP khó khăn gian khổ nhất của BĐBP Điện Biên trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống ở đơn vị mình.

Thiếu tá Lò Văn Thoan

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, cấp ủy, chi bộ chúng tôi đã ra nghị quyết chuyên đề, tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mặt công tác của đơn vị; đề ra các nội dung giải pháp thực hiện hiệu quả; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề xảy ra trên địa bàn đồn phụ trách. Đồng thời, cấp ủy chú trọng làm tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đảng viên quản lý, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, phát huy dân chủ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn gương mẫu, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình trên cương vị công tác, chức trách nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo chỉ đạo những khâu yếu, mặt yếu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP" và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" trong BĐBP.

Thiếu tá Đỗ Văn Tuyến.

- Thiếu tá Đỗ Văn Tuyến, Chính trị viên Đồn BP Mường Nhé: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Chúng tôi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 bắt đầu bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Qua đó, cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, trau dồi đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động. Đồng thời, chúng tôi cũng quán triệt cấp ủy, chỉ huy trong đơn vị phải nắm rõ chức trách nhiệm vụ, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi ca tụng hoặc có động cơ không trong sáng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đơn vị.

-

Đại úy Nguyễn Đức Cảnh

Để hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 4, Đồn BP Leng Su Sìn sẽ tập trung xây dựng tổ chức Đảng, từng bước chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Đầu tiên là từ cấp ủy, chỉ huy đơn vị rồi đến các đảng viên; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, tích cực nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên đang công tác tại địa bàn, những người thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với đồng bào các dân tộc để nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn phân tán nhỏ lẻ. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng để mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Hoa Hạ (Thực hiện)

Email Print Góp ý