ThienNhien.Net – Ngày 15/04/2012 tại Cung Văn hóa Lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức sự kiện “Ngày hội Tái chế chất thải TP.HCM lần 5 – năm 2012″ với chủ đề “3T trong sử dụng bao bì” .

Mục đích của Ngày hội Tái chế năm 2012 nhằm khuyến khích sự quan tâm và nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó góp phần thay đổi thói quen của người dân trong tiêu dùng bao bì theo phương châm 3T: tiết giảm, tái sử dụng và tái chế.

Các hoạt động, chương trình tuyên truyền đã được tổ chức rộng rãi tại 104 điểm trên địa bàn thành phố.