Hiện nay, tại Việt Nam, mới chỉ cổ phiếu phát huy vai trò kênh dẫn vốn còn trái phiếu gần như bị bỏ quên.

Thuc day dong von tu phat hanh trai phieu cua doanh nghiep - Anh 1

Cổ phiếu, trái phiếu trên các thị trường tài chính thế giới là những công cụ gọi vốn hữu hiệu cho doanh nghiệp. Còn tại Việt Nam, mới chỉ cổ phiếu phát huy vai trò kênh dẫn vốn, còn trái phiếu gần như bị bỏ quên. Một trong những nguyên nhân được các doanh nghiệp chỉ ra là quy định hiện hành đang quá chặt chẽ.

Nếu ví thị trường trái phiếu là một dòng kênh dẫn vốn thì những quy định chặt chẽ về điều kiện phát hành, mục đích phát hành, thủ tục phát hành trái phiếu đang bị coi là những vật cản, thu hẹp dòng chảy.

Theo các tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành, những vật cản này sẽ được gỡ bỏ, dòng chảy vốn được khơi thông khi các quy định cứng nhắc đươc điều chỉnh theo hướng giản tiện, chủ yếu dựa trên nguyên tắc thuận mua vừa bán.

Hiệp hội thị trường trái phiếu Vệt Nam cho rằng, vật cản đầu tiên cần gỡ ngay là quy định buộc doanh nghiệp phải làm ăn có lãi một năm trước đó. Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn không thể tìm vốn qua kênh trái phiếu trong khi khối lượng doanh nghiệp cần cơ cấu lại vốn không phải là ít.

Thêm một vật cản nữa là quy định doanh nghiệp huy động vốn thành nhiều đợt phải đăng ký trước theo năm tài chính. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có những dự án kéo dài 5 năm, 7 năm buộc doanh nghiệp phải xây dựng lại hồ sơ và phương án phát hành thành 5 lần, 7 lần, mất công sức, thời gian và lãng phí cơ hội. Các thành viên thị trường đề xuất việc đăng ký phát hành cần được linh hoạt theo từng dự án.