Hanoinet - Trả lời phỏng vấn phóng viên hãng tin AFP của Pháp, Phó phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Nutthawut Saikua, cũng nhấn mạnh Thủ tướng Samak sẽ không từ chức.