TTXVN - Chiều 21-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cam-pu-chia Ang Vông Va-tha-na đang thăm làm việc tại nước ta. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ trưởng Ang Vông Va-tha-na thăm làm việc tại Việt Nam và đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Ang Vông Va-tha-na, nhất là hai bên đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Hiệp định quan trọng này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hai nước khi tham gia các quan hệ thương mại, dân sự, đầu tư... Thủ tướng mong muốn Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là người bạn láng giềng hữu nghị của Cam-pu-chia, Việt Nam chúc mừng những thành tựu mọi mặt mà Cam-pu-chia đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như trong hội nhập, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Cam-pu-chia trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tư pháp Cam-pu-chia Ang Vông Va-tha-na cho biết, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Cam-pu-chia và Bộ Tư pháp Việt Nam phát triển tốt đẹp. Hai bộ đã phối hợp chặt chẽ, cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong hoạt động nghiệp vụ. Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với các hoạt động nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp của hai nước.

* Ngày 21-1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Cam-pu-chia Ang Vông Va-tha-na.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; công tác cải cách pháp luật và tư pháp, đồng thời trao đổi những vấn đề chuyên môn mà hai bên cùng quan tâm như công tác xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Cam-pu-chia Ang Vông Va-tha-na đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia. Hiệp định là cơ sở pháp lý cho các cơ quan tư pháp hai nước tương trợ lẫn nhau nhằm giải quyết các tranh chấp và các vấn đề pháp lý phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước khi tham gia các quan hệ thương mại, dân sự, đầu tư... tại nước sở tại, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển các quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.