Hỏi: Tôi muốn để lại chiếc xe máy cũ của mình cho cháu gái tôi sử dụng. Xin hỏi trong trường hợp này tôi phải làm những thủ tục gì? (Vũ Xuân Tiền, Đông Hưng, Thái Bình)

Trả lời: Để việc tặng, cho cháu gái của mình chiếc xe máy được hợp pháp, bạn cần lập một hợp đồng tặng, cho. Bên cạnh đó, bạn còn phải thực hiện các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Cụ thể: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày… bán, cho, tặng xe, tổ chức, cá nhân bán, cho, tặng, điều chuyển phải gửi thông báo theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó để theo dõi; trường hợp sang tên môtô khác huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đến cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở để làm thủ tục sang tên xe. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe. Như vậy, bạn có trách nhiệm phải gửi thông báo về việc tặng, cho xe tới cơ quan đang quản lý hồ sơ xe của mình trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng tặng cho. Cũng trong thời hạn này, nếu bạn và cháu bạn ở khác huyện nhưng trong cùng một tỉnh thì bạn phải đến cơ quan đăng ký xe của mình để làm thủ tục sang tên cho cháu gái. Nếu không thuộc trường hợp trên thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hợp đồng tặng cho, bạn hoặc cháu gái của bạn phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe. Khi đến làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe, bạn (hoặc cháu gái của bạn) cần mang đầy đủ các giấy tờ sau đây: Giấy tờ tùy thân của bạn (hoặc cháu bạn); bản tự khai Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu); giấy chứng nhận đăng ký xe; chứng từ chuyển nhượng xe theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 Thông tư này (cụ thể trong trường hợp này là hợp đồng tặng, cho hoặc giấy tặng, cho có chứng thực của UBND cấp xã); chứng từ nộp lệ phí trước bạ (có chứng thực hoặc công chứng). Trường hợp đăng ký, sang tên, di chuyển xe từ tỉnh khác chuyển đến thì cần có thêm Giấy khai sang tên và phiếu sang tên di chuyển; nếu sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác thì cần 02 Giấy khai sang tên di chuyển và phải nộp lại biển số xe cũ. Trường hợp đăng ký sang tên cùng tỉnh thì sẽ giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số hoặc 4 số thì cấp đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới