(VietNamNet) - Tôi muốn hỏi khi người lao động bị tai nạn, nằm viện thì công ty phải chi trả viện phí hay được hưởng BHYT?

- Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Hỏi: Công ty tôi vừa có một công nhân khi đang làm việc thì bị tai nạn lao động. Khi người lao động đó bị tai nạn, công ty có mời công an phường đến lập biên bản, vậy công ty tôi có phải lập thêm một biên bản theo mẫu của BHXH không? Khi người lao động đó nằm viện thì công ty tôi phải chi trả viện phí hay được hưởng BHYT (người lao động có tham gia BHXH)? Lao động này bị tai nạn rất nặng, vậy cho tôi hỏi thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động này khi đi giám định sức khỏe và thủ tục với BHXH? Viện phí điều trị thì công ty tôi trả hay cơ quan BHYT. (Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Mai, Bình Thạnh, TP.HCM). Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trao đổi như sau: Theo quy định, công ty bạn vẫn phải lập biên bản tai nạn lao động theo quy định, biên bản tai nạn lao động là chứng từ cần thiết để giám định y khoa và hưởng trợ cấp tai nạn lao động. Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả. Khoản 1 Điều 143 Bộ luật Lao động quy định sau khi điều trị, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội trả (tai nạn lao động không hưởng BHYT). Sau khi thương tật ổn định, người sử dụng lao động giới thiệu người lao động ra hội đồng giám định y khoa để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, thủ tục gồm: biên bản điều tra tai nạn lao động, giấy ra viện, giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động (mỗi thứ 1 bản). Khi có biên bản giám định y khoa với mức suy giảm khả năng lao động ≥ 5% thì lập thủ tục gửi cơ quan BHXH để hưởng trợ cấp tai nạn lao động. Thủ tục hưởng trợ cấp tai nạn lao động gồm: sổ BHXH, văn bản đơn vị đề nghị giải quyết tai nạn lao động (3 bản), biên bản điều tra tai nạn lao động (4 bản), bản sao giấy ra viện (4 bản), biên bản giám định y khoa (4 bản). Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: