Ngày 2.11, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy lũy kế 10 tháng năm 2016, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã đạt 821.000 tỉ đồng, bằng 80,9% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngan sach 10 thang dat hon 820.000 ti dong - Anh 1

Trong đó gồm thu nội địa ước đạt 663.000 tỉ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thu NSNN từ dầu thô 10 tháng ước đạt 32.460 tỉ đồng, giảm 42,4% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng còn khoảng 42,7 USD/thùng, giảm 17,3 USD/thùng so với giá dự toán. Đồng thời thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng đạt 122.260 tỉ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi NSNN lũy kế 10 tháng đạt 980.500 tỉ đồng, bằng 77% dự toán năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm chi đầu tư phát triển 163.200 tỉ đồng, chi trả nợ và viện trợ 130.840 tỉ đồng, chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và quản lý hành chính ước 10 tháng là 679.900 tỉ đồng.

Ngoài ra, tính đến hết ngày 24.10, việc phát hành trái phiếu chính phủ năm 2016 khá thuận lợi với kết quả huy động được 268.300 tỉ đồng.

M.Phương - Ng.Nga