(ANTĐ) - Cuối tuần qua, UBND TP Hà Nội đã thông qua chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố, dự kiến chính thức có hiệu lực từ 1-10-2009. Theo đó, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn so với trước đây.

Theo ông Nguyễn Đức Biền - Trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP, quy định mới sẽ khắc phục được phần lớn những hạn chế trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của người bị thu hồi đất. Đây là thời điểm “nhạy cảm” vì tâm lý người dân bao giờ cũng chờ đợi chính sách mới có lợi hơn trong khi Hà Nội hiện có trên 900 dự án đang cần GPMB, đẩy nhanh tiến độ. Do đó, cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị định 69/2009/NĐ-CP bằng một quy định khung của thành phố, sớm triển khai thống nhất tại các quận, huyện. Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của thành phố có hiệu lực từ 1-10 tới. Đặc biệt, trong lần điều chỉnh này, thành phố sẽ áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ tối đa theo “khung” của Nghị định 69/NĐ-CP, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người bị thu hồi đất. Theo quy định mới, nhà đầu tư nếu ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dân sẽ được thành phố trừ vào tiền thuê đất. Quy định mới cũng cho phép được xác định lại giá đất tại quyết định thu hồi đất nếu chưa phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường). Do đó, giá đất làm căn cứ đền bù lần này không còn phụ thuộc, “bó cứng” vào khung giá đất ban hành hàng năm. Các khoản hỗ trợ để người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống cũng cao hơn. Chẳng hạn, đất vườn ao liền kề, đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, thị trấn, khu dân cư nông thôn có mức hỗ trợ tối đa 70% giá đất ở liền kề. Đất nông nghiệp, vườn ao trong cùng một thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư, trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ, trong cùng thửa đất có nhà dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông, có đủ điều kiện bồi thường theo quy định khi bị thu hồi ngoài việc hỗ trợ theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 70% giá đất ở nếu sử dụng trước ngày 15-10-1993. Các hộ có tiêu chuẩn tái định cư bằng căn hộ chung cư nhưng không nhận nhà mà tự lo nơi ở thì được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ, mức hỗ trợ thuê nhà tạm cư tối đa là 3 triệu đồng/hộ/tháng... Nhiều người dân, nhất là ở khu vực Hà Tây cũ hiện đang rất quan tâm đến sự điều chỉnh các quy định về đất dịch vụ. Theo ông Nguyễn Đức Biền, quy định mới sẽ không còn đất dịch vụ nữa. “Nghị định 69/NĐ-CP cho phép các tỉnh lựa chọn các hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm (bằng đất, bằng nhà tái định cư và bằng tiền). Do đặc thù, Hà Nội chọn hình thức hỗ trợ bằng tiền khi thu hồi đất nông nghiệp. Song, mức hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ tăng gấp 5 lần mức hiện tại. Hà Nội không thể hỗ trợ chuyển nghề bằng đất, nhà tái định cư cho người bị thu hồi đất nông nghiệp vì liên quan trực tiếp đến vấn đề quy hoạch, phát triển Thủ đô, tránh hình thành các khu dân cư manh mún, nhỏ lẻ. Hơn nữa, về lâu dài, thành phố cũng không thể có quỹ đất hàng nghìn hécta phục vụ hỗ trợ cho người bị thu hồi đất nông nghiệp” - ông Nguyễn Đức Biền nói. Cũng theo Ban chỉ đạo GPMB TP, quy định mới chỉ rõ, đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn, thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, khi bị thu hồi, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương. Diện tích hỗ trợ là diện tích thực tế bị thu hồi nhưng tối đa không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Về hướng xử lý của thành phố đối với những dự án còn đang GPMB dang dở, vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm, ông Nguyễn Đức Biền cho biết, những phương án bồi thường đã được phê duyệt sẽ thực hiện theo những quy định trước đây. Những dự án đã có quyết định thu hồi đất, đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai GPMB do lỗi của chủ đầu tư, của chính quyền địa phương cũng như nhiều nguyên nhân khách quan khác, thành phố sẽ có chính sách đặc thù nhưng về cơ bản sẽ điều chỉnh giá đất, mức đền bù, hỗ trợ cho phù hợp với tình hình mới.