Kính gưỉ: Báo Sức khỏe&Đơì sống!

Kính gưỉ: Báo Sức khỏe&Đơì sống!

Trong tháng 10 năm 2013, do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 kèm theo mưa vưà, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiêù địa phương bị bão tàn phá, lũ quét và ngập sâu trong nước, bị cô lập hoàn toàn như các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân. Bão lũ đã gây thiệt hại lớn về ngươì và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đơì sống nhân dân.

Trong lúc gặp khó khăn do thiên tai gây ra, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được lơì thăm hỏi, sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thơì về vật chất của báo Sức khỏe&Đơì sống, góp phần giúp đồng bào các vùng bị bão lũ vượt qua khó khăn, thử thách, sớm ổn định cuộc sống.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ chân tình của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Quý báo đã dành cho tỉnh nhà.

Chúc phong trào của cơ quan Báo ngày càng phát triển!

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2013

T/M Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh

Bí thư tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Thanh Bình(đã ký)