Sáng 15/1 hai cầu Văn Thánh 2 và Tân Thuận 1 bắt đầu cho các phương tiện lưu thông sau gần một năm sửa chữa.