(HNM) - Kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ban Quản lý dự án 2 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, đã tổ chức lễ khánh thành thông xe gói thầu 1A đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, thuộc Dự án nâng cấp - cải tạo QL 18, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.