Đầu tuần tới, cây cầu tạm số 3 thay thế cầu Chà Và, quận 5, TP HCM, sẽ được thông xe để giảm áp lực dòng lưu thông về quận 8 cho hai cầu tạm hiệu hữu và cầu Chữ Y.