- Ngày phép được tính từ khi ký hợp đồng lao động hay từ thời gian thử việc? Tôi vào công ty làm ngày 01/8/2008 đến ngày 10/9/2008 thì được nghỉ mấy ngày phép? Thời gian nghỉ lễ, Tết được quy định như thế nào, có được hưởng lương không? (Câu hỏi của bạn Thanh Vân, Dĩ An, Bình Dương).

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi hiện nay được rất nhiều bạn đọc quan tâm, chúng tôi xin trao đổi với các bạn một số ý kiến sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thì thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động để tính ngày nghỉ hàng năm bao gồm: - Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo thời hạn cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề. - Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động để làm việc tại doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Bộ luật Lao động, người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây: - 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; - 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi; - 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 77 Bộ luật Lao động quy định: người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền. Như vậy, theo các quy định nêu trên thì ngày nghỉ hàng năm của bạn được tính từ mốc thời gian bắt đầu thử việc tại công ty của bạn. Nếu bạn bắt đầu làm việc từ ngày 01/8/2008 đến ngày 10/9/2008 và làm việc trong điều kiện công việc bình thường thì tương ứng với khoảng thời gian trên, bạn được nghỉ 01 ngày. Theo Điều 73 Bộ luật Lao động quy định: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây: - Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch). - Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch). - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch) - Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch). - Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch). - Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch). Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu sau: