Thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vừa trở thành thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết số 34 của Chính phủ. Thành phố Vị Thanh là thành phố thứ 13 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

TT