Trong ba tháng cuối năm, các ngành dịch vụ, tài chính sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, với loại hình dịch vụ ngày càng đa dạng và mức giá hấp dẫn, trong bối cảnh giá cả hàng hóa nói chung đang tăng cao.