Đây là dòng xe lưu động của Mỹ được sản xuất trong năm 2016 với trang bị hiện đại, có khả năng kiểm tra nhanh, sàng lọc, lấy mẫu tại chỗ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng phản ứng nhanh trong công tác thanh, kiểm tra, đánh giá vệ sinh ATTP. Ngày 5-11, 3 đoàn kiểm tra liên ngành đã đưa 3 xe kiểm nghiệm vào hoạt động. Nhóm phóng viên Báo Hànôịmới đã ghi lại một số hoạt động trên những chiếc xe đặc biệt này.

Theo xe xet nghiem chuyen dung an toan thuc pham - Anh 1