(VTC News) - Mời bạn gia nhập thế giới của những người thích đùa để "vỡ bụng" cùng họ nhé.