Cả hai đã có màn kết hợp ấn tượng trong một chương trình ca nhạc tối qua.

Gia Thông