Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bắc Ninh đã triển khai, thực hiện 1 cuộc thanh tra trách nhiệm các đơn vị thuộc Sở trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm toán và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, tiến hành 5 cuộc thanh tra lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng (kỳ trước chuyển sang 1 cuộc; triển khai trong kỳ 4 cuộc).

Đơn vị đã ban hành 3 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý một số sai sót, tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và thi công các công trình, đề nghị thu hồi hơn 168 triệu đồng và giảm trừ khi quyết toán công trình hơn 375 triệu đồng. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện thu hồi hơn 133 triệu đồng, giảm trừ khi quyết toán công trình giá trị gần 207 triệu đồng; số còn lại Chi cục Thủy lợi đang thực hiện.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng của Sở, các chi cục chuyên ngành, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 3 cuộc kiểm tra. Hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tồn tại trong thực hiện pháp luật chuyên ngành của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm hàng hóa; một số mẫu sản phẩm về giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi còn có chỉ tiêu chất lượng chưa đạt.

Thanh tra Sở đã nghiêm túc chấn chỉnh một số đơn vị; xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 107 triệu đồng.

9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã tiếp 5 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận 17 đơn thư của công dân và 2 văn bản của UBND tỉnh chuyển đến. Trong đó có 7 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 6 đơn kiến nghị, phản ánh Sở đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật; 1 đơn tố cáo nặc danh, Thanh tra Sở cũng đã xác minh đơn tố cáo không đúng.

TTH