Chánh Thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế.

Đoàn gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn, làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Biên Hòa, Đồng Nai) trong vòng 30 ngày. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2015 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP của công ty.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm thực phẩm của đơn vị; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế; phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị, đề xuất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát hiện các nhân tố tích cực để phát huy.

Đoàn thanh tra sẽ có kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP.

N.N