- Mấy thanh niên sau khi tập gym tổ chức chơi vật tay và thật đáng tiếc là một bạn đã gãy gập cổ tay. Sau khi xem xong clip nhiều người quyết tâm sẽ không chơi trò vật tay nữa.

2T (Nguồn clip: Facebook)