Sau va chạm nhẹ, 2 chủ xe máy lời qua tiếng lại. Một người sau đó cầm hung khí đâm loạn xạ vào sau lưng người còn lại.

Lê Trai