Vương quốc Bỉ - trái tim của Liên minh châu Âu - vừa chính thức thành lập chính phủ liên hiệp sau một thỏa thuận lịch sử giữa các đảng phái chính chấm dứt 9 tháng khủng hoảng chính trị khiến đất nước lâm vào tình trạng không có Chính phủ chính thức.