Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2017 đã chính thức được thành lập. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng ban.

Thanh lap Ban chi dao Tong dieu tra kinh te Trung uong 2017 - Anh 1

Nội dung kiểm tra gồm 6 nhóm thông tin: Thông tin chung về cơ sở; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Tình hình ứng dụng CNTT; Tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2017, kết quả chính thức sẽ có vào quý III/2018.