Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Sabeco và Habeco.

Thanh lap Ban chi dao ban von tai Sabeco, Habeco - Anh 1

Thủ tướng đã có chỉ đạo phải đưa Sabeco và Habeco niêm yết trên sàn chứng khoán ngay trong 2016.

Bộ Công Thương vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo đó, Ban chỉ đạo có 11 thành viên do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng làm Trưởng ban. Các thành viên còn lại là lãnh đạo các phòng ban chuyên trách tại Bộ Công Thương, lãnh đạo Saeco, Habeco.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng giao, lựa chọn tư vấn bán cổ phần cho hai doanh nghiệp hàng đầu ngành bia này. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng đề án và tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại Sabeco, Habeco theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và quy định pháp luật .

Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương khi thực hiện nhiệm vụ. Trưởng ban có trách nhiệm chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Ban chỉ đạo cũng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Liên quan đến việc thoái vốn tại Sabeco và Habeco, tại cuộc họp báo hôm 4/10, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng khả năng lên sàn của 2 hai doanh nghiệp này trong năm nay là khó khăn. Tuy nhiên, việc lên sàn nếu chậm cũng chỉ sang quý 1/2017.

Tuy nhiên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định rằng Thủ tướng đã có chỉ đạo phải đưa 2 doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán ngay trong 2016 này. Và nếu thực hiện chậm, Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm điểm trước Thủ tướng.

Mạnh Nguyễn