Thực hiện Nghị quyết và chương trình công tác năm 2016, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn (CĐ) Thủ đô năm 2016.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố thành lập 06 đoàn kiểm tra, do các đồng chí thường trực LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn, làm việc với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố trong thời gian từ cuối tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2016.

Tại buổi làm việc, các đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố sẽ nghe đơn vị báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2016, trong đó tập trung đánh giá những cách làm hay, cách làm sáng tạo hoặc những mô hình hoạt động hiệu quả, có tính đổi mới và đột phá, có tác động rõ nét thiết thực vì người lao động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; đồng thời nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; những kiến nghị đề xuất với Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thanh lap 06 doan kiem tra ket qua hoat dong cong doan Thu do nam 2016 - Anh 1

Đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố do Phó Chủ tịch Vũ Kim Sơn dẫn đầu khảo sát hoạt động CĐ huyện Gia Lâm năm 2015

Cùng với đó, đoàn kiểm tra sẽ nghe đơn vị trình bày phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng thời các thành viên đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến trao đổi nhằm làm rõ thêm về kết quả từng mặt công tác, hoặc giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng hoạt động với từng chuyên đề của đơn vị.

Theo LĐLĐ Thành phố, ngoài việc đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp CĐ Thành phố năm 2016, qua đó có cơ sở xếp loại thi đua năm 2016, xây dựng chương trình công tác năm 2017, đợt kiểm tra lần này còn giúp LĐLĐ Thành phố phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện các Chương trình, Quy chế phối hợp với UBND, các ban, ngành chuyên môn trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ, để nâng cao hiệu quả công tác CĐ trong thời gian tới.

Thông qua đợt kiểm tra này, LĐLĐ Thành phố sẽ tập hợp những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ Thủ đô, phản ánh với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phạm Diệp