Tình trạng bạo lực tại miền Nam Thái Lan lại có dấu hiệu gia tăng trong vài ngày qua. Ngày 22-2, phiến quân tại khu vực này đã giết chết 3 người tại tỉnh Yala, trong đó có một người đàn ông bị chặt đầu