Theo lộ trình kế hoạch giải phóng từ nay đến giữa năm 2017, Chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ giải phóng hoàn toàn khối lượng gạo 13 triệu tấn hiện trong các kho dự trữ quốc gia.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan , nỗ lực đầu tiên để hiện thực hóa kế hạch này là mục tiêu bán 2 triệu tấn gạo thông qua hình thức thỏa thuận giữa chính phủ (G2G) với Trung Quốc, Philippines, và Iindonesia.

Trong năm 2016, Chính phủ Thái Lan sẽ tập trung vào các chiến lược nhằm giải phóng lượng gạo dự trữ và thực hiện các chương trình sản xuất và marketing gạo bền vững. Tổng khối lượng gạo dự kiến xuất khẩu trong cả năm 2016 sẽ ở mức 9 triệu tấn, giảm so với khối lượng gạo xuất khẩu trong năm 2015 ở mức 10 triệu tấn.

Thai Lan ky vong se ban het 13 trieu tan gao du tru vao giua nam 2017 - Anh 1

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ bán hết 13 triệu tấn gạo dự trữ vào giữa năm 2017.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, thương mại giữ vai trò là nhân tố thúc đẩy kinh tế của Thái Lan, vì vậy, 4 kế hoạch quan trọng của Chính phủ nước này cần được triển khai nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững trong dài hạn.

4 kế hoạch quan trọng của Chính phủ Thái Lan trong năm 2016 bao gồm: kế hoạch phát triển sản xuất gạo và marketing nằm trong chiến lược tổng thể 20 năm; thúc đẩy sự phát triển của xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ; tái cơ cấu trách nhiệm của Bộ Thương Mại đóng vai trò là nhà xúc tiến thương mại; ứng dụng công nghệ và sáng tạo trong công việc.

Theo dự báo của Hiệp hội Chủ hàng Quốc gia, tổng mức xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2016 được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 2%, tăng so với mức giảm 5,5% trong năm 2015. Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2016 sẽ không mấy khả quan do sự giảm sút về kinh tế và giá trị đồng tiền yuan của Trung Quốc và xung đột tại nhiều quốc gia; hơn nữa còn do giảm giá dầu và gạo.

Để có thể thúc đẩy xuất khẩu, về phía Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét cung cấp các khoản vay mềm (soft loans) đối với các nhà xuất khẩu gạo có kế hoạch tập trung vào các thị trường mới đặc biệt tại khu vực Châu Phi do việc chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường này còn gặp nhiều rủi ro. Trong khi đó, về phía khối tư nhân, các công ty nên hợp tác với Chính phủ để mở rộng xuất khẩu.

Văn Hải