(ATPvietnam.com) - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex).

Theo đó, từ ngày 7/10 đến ngày 7/12/2010, Vinatex đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu đồng thời mua 2.000.000 cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư. Hiện tại Vinatex đang nắm giữ 3.259.190 cổ phiếu tương đương 7,5%, nếu giao dịch được thực hiện thành công thì Vinatex sẽ vẫn còn nắm giữ 7,5% cổ phiếu TCM. Anh Thư