Ngày 24/6, tại TP HCM, Tổng cục CSQLHC về TTXH, Bộ Công an đã tổ chức lớp tập huấn in chứng minh nhân dân bằng máy tính, giai đoạn 2 cho trên 150 cán bộ, chiến sỹ làm công tác cấp chứng minh nhân dân Công an 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Từ kết quả sử dụng máy tính để in chứng minh nhân dân thay cho máy đánh chữ giai đoạn 1 (2008-2009), hiệu quả công tác cấp và quản lý CMND của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên rõ rệt; là yếu tố tích cực trong thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Một thuận lợi khác trong việc sử dụng máy tính in CMND, các thông tin về cá nhân được thể hiện trên CMND rõ ràng và đẹp hơn; công tác lưu trữ, tra cứu thuận tiện, phục vụ tốt công tác quản lý CMND và các yêu cầu nghiệp vụ khác của ngành. Công tác cấp CMND in trên máy tính còn là bước đi quan trọng tiến tới triển khai dự án cấp CMND theo công nghệ mới cùng các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng Công an