T.Dũng

Tap huan cong tac bao dam tai hoa nhap cong dong - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG-Ngày 9-11, UBND Q. Ngũ Hành Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chuyên viên làm công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng từ quận đến các phường. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên CATP và Q. Ngũ Hành Sơn phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thông tư số 71/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, các học viên cũng được báo cáo viên truyền đạt những nội dung, quy chế để thực hiện trong công tác cho vay vốn hoàn lương theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 11-6-2015 của UBND thành phố Đà Nẵng và một số biện pháp, kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, có công ăn việc làm ổn định sớm hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.