(LĐ) - Ngoài HN.ACB và ĐPM.NĐ, hầu hết các CLB V.League đều chọn phương Nam làm điểm đỗ cho chuyến tập huấn quan trọng nhất, trước khi mùa bóng mới khởi tranh.