(HNM) - Đề xuất này được đưa ra trong buổi làm việc giữa Hội đồng Dân tộc của QH với các bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện các dự án di dân tái định cư thủy điện miền Trung và Tây Nguyên.