Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu (MLTT) vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Tang luong toi thieu vung tu ngay 1-1-2017 - Anh 1

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động; doanh nghiệp (DN) thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật DN; HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo HĐLĐ; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo HĐLĐ (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

MLTT vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc ở DN từ ngày 1-1-2017 như sau: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng. Như vậy, MLTT vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180 nghìn đến 250 nghìn đồng/tháng. Nghị định nêu rõ, DN hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng MLTT vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp DN có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có MLTT vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng MLTT vùng quy định đối với địa bàn đó…