Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc được quy hoạch là rừng sản xuất sẽ được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước...

Tang ho tro, dau tu bao ve va phat trien rung - Anh 1

* Hỗ trợ 8 triệu đồng/ha trồng cây sản xuất gỗ lớn

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2016/NĐ-CP, quy định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững ven biển ứng phó với biển đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ thầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Cty nông, lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/11/2016.

Có thể nói đây là những chính sách hết sức thiết thực nhằm tăng cường hỗ trợ, đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 trồng được 900.000ha rừng sản xuất, 75.000ha rừng phòng hộ, đặc dụng, khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 360.000ha.

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán và khuyến lâm:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc được quy hoạch là rừng sản xuất được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), cây đa mục đích, cây bản địa, mức hỗ trợ 8 triệu đồng/ha; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (khai thác trước 10 năm tuổi) và cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha), mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha.

Trồng rừng sản xuất tại các xã biên giới, các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Nguyên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/ha ngoài mức hỗ trợ quy định trên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng khảo nghiệm (giống mới, trên vùng đất mới) theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ vốn bằng 60% giá thành trồng rừng được duyệt. Mỗi mô hình trồng rừng khảo nghiệm được hỗ trợ không quá 2ha.

Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 500.000 đồng/ha/4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc).

Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng: 300.000 đồng/ha.

Hỗ trợ một lần cấp chứng chỉ rừng bền vững cho các doanh nghiệp, cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình: 70% chi phí, tối đa không quá 300.000 đồng/ha quy mô tối thiểu 100 ha trở lên (cho rừng tự nhiên, rừng trồng).

Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư và hỗ trợ đầu tư.

Điều kiện nhận hỗ trợ là: Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng phải có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao hoặc được thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng đất ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp.

Đối với DN nhà nước và các tổ chức khác, đất trồng rừng sản xuất phải được giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ổn định lâu dài (tối thiểu một chu kỳ); nguồn giống trồng rừng (hạt giống, trái giống hoặc cây giống) phải có xuất xứ từ cơ sở sản xuất giống đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận về nguồn giống theo quy định. (Còn nữa)