Từ năm 2012, Cục Cảnh sát Đường thủy và Báo GTVT đề xuất Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ kinh phí để mua, cấp báo GTVT cho lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc.

Cục Cảnh sát Đường thủy vừa có công văn gửi các Phòng Cảnh sát đường thủy các địa phương trong đó yêu cầu thông báo cho toàn bộ chiến sỹ đọc và khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn để đăng tải trên Báo GTVT nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo đảm TTATGT đường thủy.

Đồng thời cung cấp thông tin về thực trạng hoạt động giao thông ĐTNĐ tại địa phương, cảnh báo TNGT, thông báo những điển đen và những vi phạm TTATGT phổ biến trên ĐTNĐ, các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Văn hóa giao thông vì bình yên sông nước”...

Cục Cảnh sát Đường thủy yêu cầu các Phòng Cảnh sát Đường thủy tham mưu đề xuất Ban ATGT các tỉnh, thành phố trích kinh phí bảo đảm ATGT để mua Báo GTVT cho lực lượng cảnh sát đường thủy trong năm 2011.

K.H